ÜLKÜCÜ SÖZLÜK

   ALPEREN: Alp savaşçı, Eren ise derviş anlamına geliyor. Alperen, yani savaşçı derviş.... Anadolu'yu Türkleştirmek ve İslamlaştırmak için Orta Asyadan gelen Türklere verilen isimdir...

 

   ASENA: Türk mitolojisinde dişi kurt.

 

   ATSIZCILAR: Nihal ATSIZ'ın görüşlerine bağlanan Türk Milliyetçileri...

 

   BAŞBUĞ: Türk Milletinde Baş, Başkan, Komutan anlamlarına gelen sıfat...

 

   BİZİM OCAK: 1980 İhtilali sonrasında Ülkü Ocakları'nın kapatılmasından sonra kurulan yeni yapının adı. 

 

   BOZKURT: Türk mitolojisinde Türklere Ergenekondan Çıkışlarında yol gösteren ve birçok Türk Destanında İsmi Geçen Kurt . Özgürlüğün Simgesi, Türk Milletinin Sembölü.

 

   BOZKURTÇULAR: CMKP'nin MHP adını aldığı 1969 Kongresinde partinin ambleminin Bozkurt olmasını savunan Türkçü Grup.

 

   BOZKURT SELAMI: Ülkücü ve Türkçü Hareket Mensuplarının Selamlaşma ve Zafer İşareti. Bu işareti Türkiyede ilk olarak 1984 yılında Ankara'ya gelen Gagavuz Kültür Bakanı Maria MARUNVİÇ kullanmıştır.

 

   BÖRTEÇİNE: Türk Mitolojisinde Türklerin Ergenekondan çıkışlarında demir dağları eriterek, yol açan demircinin adı. Moğol dilindeki anlamı ise Bozkurt.

 

   EL-İL: Yurt Vatan, Türk Milliyetçilerinin bütün Turan Coğrafyasındaki alanlara verdiği ortak isim.

 

   ERCİYES ZAFER KURULTAYI: Kayseri'nin Tekir Yaylasında Erciyes Dağının eteklerinde her yılın Ağustos ayının ilk haftası düzenlenen ve üç gün süren Türk Kurultayı. İlk Kurultay Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ önderliğinde 1990 yılında düzenlenmiştir.

 

   ERGENEKON DESTANI: Türk soyunun gelişip güçlenmesini, yayılış ve büyüme dönemlerini anlatan destan. Türk Tarihi için Türklerin dirilişi anlamına gelir. Bozkurt figürünün öne çıktğı en önemli mitostur.

 

   ESİR TÜRKLER: Özellikle SSCB döneminde o coğrafya başta olmak üzere esir ve sömürge altında olan bütün Türkler için kullanılan kavram.

 

   GÖNÜL SEFERBERLİĞİ: Milleti topyekün bir hedefin etrafında kilitlemektir. Aynı zamanda Alparslan TÜRKEŞ'in eserlerinden bir tanesinin ismi.

 

   İLAY-I KELİMATULLAH: Allah'ın ismini yüceltmek ve her yere taşımak. Bu kavram, ağırlıklı olarak Türk-İslam ülküsünün terminolojisi içinde kullanılır.

 

   KARA EMPERYALİZM: Emperyalizmin ana hedeflerinin, silah gücü kullanılarak zorla gerçekleştirilmeye çalışılması.

 

   KIZIL EMPERYALİZM: Komünist Rus Emperyalizmi...

 

   KIZILELMA: Türk Milliyetçiliğinin terminolojisinde Cihan Hakimiyetinin simgesi olarak kullanılan kavram.

 

   KOMANDO: CKMP'nin son yıllarında ve MHP'nin ilk yıllarında Ülkücü Gençlerin kamuoyunda tanındığı isim.

 

   MİLLİ BİRLİK: Bir toplumu karşılaştığı engeller karşısında dirençli ve muzaffer kılan, o toplumu oluşturan bireyler arasındaki milli dayanışma ve birlik ruhu. Aynı zamanda Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ'in 1960 İhtilalinden sonraki seçimlerde kurulamsını istediği partinin ismi.

 

   NİZAM-I ALEM: Tüm Dünyaya düzen getirme ülküsü. MHP'nin 1970'li yılların ortalarında Türk-İslam Ülküsünün temeli olarak savunduğu çekirdek düşünce.

 

   NASYONAL SOLİDARİZM: Kaynağını Ziya GÖKALP'ten alan Solidarizm kavramı, ulusal Dayanışma anlamında kullanılmaktadır.

 

   ÖTÜKEN: Türklerin Ana Yurdu olarak bilinir. Göktürk Devleti sınırları içerisinde kalan bu kent, Türk Milliyetçileri için 'Kutlu Yurt' olarakta adlandırılır. Aynı zamanda Türkçülük Hareketinin Önderi Nihal ATSIZ'ın çıkardığı bir dergininde adıdır..

 

   REİS: Ülkücü ve Türkçü Hareketlerin, teşkilat önderlerine verilen gayriresmi ünvan.

 

   SOVYET EMPERYALİZMİ: Emperyalizmin SSBC tarafından 'Devrim İhracı' yoluyla uygulanıldığını savunan görüş.

 

   ŞAMANİZM: Kuzey ve Orta Asya'daki Türkler arasında günümüze kadar ulaşan eski bir Türk Dini.

 

   ŞAMAN: Şamanizme inanan kişi.

 

   TABUTLUK: Bir çeşit işkence hücresidir. Ülkücü ve Türkçü Hareket bu isimle ilk olarak 1944 yılında tanışmıştır.

 

   TAŞ MEDRESE: Yusufiye olarak anılan ceza evlerinin diğer adı.  Hoca Ahmet YESEVİ ve onun yolunda gidenlerin çilehane ve medreselerine atıfta bulunularak ortaya çıkmış bir kavramdır.

 

   TÖRE: Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş, davranış ve yaşama biçimlerinin, kurallarının, gelenek ve göreneklerinin, ortaklaşa alışkanlıklarının bütünü..

 

   TURAN: Bütün Türk Devletlerini tek bir bayrak ve devlet altında toplama ülküsü.

 

   TURANCI: Turan Ülküsünü, dünya görüşü olarak savunan Türk Milliyetçisi.

 

   TÜRKÇÜLÜK: Türk Irkının Kutsallığını savunan ideoloji.........

 

   TÜRKÇÜ: Türkçülük idalini gerçekleştirmek için çaba harcayan kişi.

 

   TÜRKLÜK ŞUURU: Etniki ile olmasa dahi, Türk Milletine tarih, coğrafya, dil, din ve kader birliği ile bağlı olma bilinci.

 

   TÜRKİYE SEVDASI: Türk Milliyetçilerinin ve genellikle MHP yöneticilerinin kullandığı bir kavram. Türkçü ve Ülkücü Hareketlerin ülkelerine olan bağlılıklarını ve sevgilerini ifade etmek için kullanılır.

 

   ÜÇ HİLAL: Osmanlı Devletinin Bayrağı. Üç Kıtada Hakimiyetin simgesidir. Asya, Avrupa ve Afrikada Hakimiyeti Temsil eder. (Kırmızı Renk Ülkenin ve Devletin Şehit Kanlarıyla Ayakta Durduğunu, Yeşil Renk, İslamiyeti, Beyaz Renk İse, Devletin Temiz, Şeffaf ve Adaletli Olduğunu  Temsi Eder.)

 

   3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK BAYRAMI: 1944 mahkemeleri sürecinde Türkçülüğün düşünceden harekete geçtiği gün olarak kabul edilen 3 mayıs 1944 tarihine atıfla her yıl o tarihte kutlanan bayram.

 

   ÜLKÜ: Amaç edinilmiş ideal, ulaşılmak istenen hedef.

 

   ÜLKÜCÜ: Türk Milliyetçiliği ülküsünü gerçekleştirmek isteyen ve bu uğurda mücadele veren kişi.

 

   ÜLKÜ OCAKLARI: 1968 yılında Ülkücü Hareket mensuplarının fikirlerini kurumsallaştırmak için kurdukları derneğin adı. Bu dernek, 68 kuşağındaki solcu gençlerin kurduğu Fikir Kulüpleri Fedarasyonu'na (FKP) karşı kurulmuştur..

 

   YUSUFİYE: Özellikle 12 Eylül Darbesinden sonra tutuklanan ve hüküm giyen Ülkücülerin ceza evlerine verdikleri isimdir. Yusuf Peygamber'in esaretine atıfta bulunmak için kullanılan bir kavramdır.

 

   VURGUNCU DÜZEN: Türk Milletini yoksulluğa iten ve ülkede yolsuzluğa neden sebeb olan, çalıp çırpma ve kanunsuzluk üzerine kurulmuş düzen sistemi.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !